29 de GENER – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ATENEU ARENYENC

 • 📅 Diumenge 29 de gener de 2023
 • 🕐 A les 11:00 h
 • 📍 Sala d’Actes de l’Ateneu

Benvolguts/des socis i sòcies,


La Junta Directiva, d’acord amb l’article 15 dels Estatuts vigents, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària el diumenge 29 de gener de 2023, a les 11 hores en primera convocatòria i a 2/4 de 12 en segona, a la Sala d’Actes del 1r pis, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Presentació, lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria 2022.
 3. Informació i aprovació, si s’escau, de les altes i baixes de socis de l’any 2022.
 4. Presentació, lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2022.
 5. Aprovació, si s’escau, de la quota anual de socis.
 6. Presentació, lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2023.
 7. Informació dels responsables de les seccions de l’Ateneu.
 8. Informació del president.
 9. Torn obert d’intervencions.

A partir del 23 de gener, a la secretaria de l’entitat, tindreu a la vostra disposició els documents de la Memòria que adjuntarem i lliurarem a tots els assistents el mateix dia de la l’Assemblea.
Cal recordar que, d’acord amb els estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes.
Esperem la vostra assistència i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.