La Junta

La Junta directiva de l’Ateneu, és l’òrgan que gestiona, administra i representa els interessos de l’Entitat d’acord amb la llei, els vigents Estatuts i les disposicions de l’Assemblea General.

La Junta Directiva actual, està formada per 11 socis. A més de les responsabilitats dels seus càrrecs, alguns dels seus membres també són responsables de diverses seccions.

A l’Assemblea del 6 de juny del 2021, segons la Llei electoral d’Entitats i els nostres estatuts, va ser aprovada i ratificada per un mandat de 4 anys més (2021-2025) i està formada per:

  • Lluís Montmany Pau – President
  • Joaquim Cucurull Coll – Vicepresident i Bibliotecari
  • Jordi Espriu Malagelada – Secretari
  • Manel Calvo Costa – Tresorer
  • Joana Asensio Solaz – Vocal de la secció de Cultura
  • Miquel Pera Garcia – Vocal secció de Balls i Billars
  • Agustí Ruzafa Alsina – Vocal secció de Sardanes
  • Annabet Antúnez Moreno – vocal secció de Diables
  • Estefania Bancells Palancí – Vocal Noves Tecnologies
  • Francesc Castell Campins – Vocal Relacions Exteriors

Benvinguda del president:

Sempre sou benvinguts a l’Ateneu! Podeu ser visitants i gaudir d’alguna de les nostres instal•lacions o serveis, també podeu donar un pas endavant i si voleu participar en activar i fer avançar la societat, utilitzant tots els serveis i activitats, aleshores, us convé fer-vos socis, podreu beneficiar-vos de tots els avantatges i us rebrem amb els braços oberts.

Lluís Montmany i Pau
President