ARXIU HISTÒRIC

Durant el 2022, s’han començat a dur a terme les tasques d’organització i classificació de l’arxiu històric de l’Ateneu Arenyenc. Aquest tractament, que té diferents etapes, s’ha posat en marxa amb l’extracció i eliminació d’elements nocius i perjudicials per a la conservació de la documentació (grapes, clips, carpetes i fundes de plàstic, arxivadors metàl·lics, gomes elàstiques, etc.). A continuació, s’ha airejat i netejat la diferent tipologia de documents per tal de reduir la presència de pols i brutícia i comprovar, al mateix, si acusava afectació de fongs, bacteris, poll del paper o lepisma (peixet de plata). Posteriorment, seguint el ‘Protocol de suport als arxius d’entitats i associacions culturals’ de la Generalitat de Catalunya, s’ha classificat i instal·lat tota la documentació en capses d’arxiu (gairebé un centenar). Així mateix, de forma provisional amb llapis, aquestes capses d’arxiu s’han identificat amb la tipologia documental i l’abast cronològic.

Ara, al llarg de l’any 2023, per realitzar la base de dades associada al fons complet de l’arxiu, es començarà a fer la descripció de les unitats documentals. Finalment, cal dir també que, fruit de la col·laboració entre l’Ateneu Arenyenc i l’Arxiu Comarcal del Maresme, aquest 2022 s’ha iniciat la digitalització i posada en línia de publicacions de la biblioteca de la nostra entitat. Concretament, es tracta dels dos volums corresponents als primers certàmens literaris –el del 1885 i el del 1886– organitzats per l’Ateneu Arenyenc. D’aquesta manera, a través del cercador ‘Arxius en línia’ de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es posa a l’abast de tothom aquests llibres històrics editats fa gairebé cent quaranta anys.

Eudald Prat i Pons, Soci col·laborador

Deja un comentario