ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DIUMENGE 30 DE GENER DE 2022, A LES 11:30H.

La Junta Directiva, d’acord amb l’article 15 dels Estatuts vigents, ha convingut a convocar Assemblea General Ordinària el diumenge 30 de gener de 2022, a 2/4 de dotze del migdia, a la sala d’actes del 1r pis, amb el següent Ordre del dia:

1. Benvinguda als assistents.

2. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de l’Assemblea ordinària telemàtica del 8 de febrer de 2021 i de l’extraordinària del 6 de juny de 2021.

3. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de la Memòria de l’Ateneu Arenyenc de l’any 2021.

4. Informació de les altes i baixes de socis de l’any 2021.

5. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021.

6. Presentació, lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici de l’any 2022.

7. Informació dels responsables de les seccions de l’Ateneu.

8. Informació del President.

9. Torn obert de paraules.

A partir del 26 de gener, a la secretaria de l’entitat, tindreu a la vostra disposició els documents de la Memòria que adjuntarem i lliurarem a tots els assistents el mateix dia de la l’Assemblea.

Cal recordar que, d’acord amb els estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes.

Esperem la vostra assistència i quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Cordialment,

Lluís Montmany i Pau

President

Deja un comentario