Renovació de la Junta Directiva

Josep Maria Bertran, president de l’Ateneu Arenyenc des de fa 5 anys, ja va anunciar que no es presentaria a la següent renovació del 2021 i, per això mateix, el passat mes de març es va obrir el procés electoral amb convocatòria d’eleccions per al 6 de juny.

El passat 26 d’abril va finalitzar el termini de presentació de candidatures i la junta electoral, en un comunicat, informa que només se’n va presentar una en la qual tots els membres que la componen compleixen els requisits legals per ocupar qualsevol dels càrrecs de la Junta directiva de l’Ateneu. Per aquest motiu, la junta electoral ha proclamat candidats electes, de manera definitiva, tots els membres de l’única candidatura presentada i les eleccions anunciades per al 6 de juny no se celebraran.

Aquesta candidatura l’encapçala Lluís Montmany-Pau, que és soci de l’Ateneu des que tenia 18 anys i serà el nou president de l’Ateneu. Els altres membres que la completen són: Joaquim Cucurull (vicepresident i bibliotecari), Jordi Espriu (secretari), Manel Calvo (tresorer), Joana Asensio (vocal de cultura), Josep Roig (vocal de tennis de taula), Miquel Pera (vocal de balls i espai social), Josep Ramon (vocal de patrimoni i seguretat), Agustí Ruzafa (vocal de la secció sardanista), Annabet Antúnez (vocal de la secció de diables), Francesc Castell (vocal de relacions exteriors) i Estefania Bancells (vocal de noves tecnologies).

D’acord amb els estatuts, l’encara actual Junta Directiva convocarà una Assemblea extraordinària en què els socis i sòcies ratificaran els càrrecs electes i prendran possessió com a nova Junta Directiva que haurà de representar, dirigir i administrar l’Ateneu Arenyenc els pròxims 4 anys.

Deja un comentario